logotype

vy

Nyheter

Medlemsmöte torsdag 20 okt. 18:00

Plats: Matsalen, Anders Ljungstedts gymnasium.

Läs mer om detaljer och anmälan(pdf-fil).

Medlemsinformation hösten 2016

Aktuell information från styrelsen om höstens aktiviteter t.ex. lunchmöten hittar ni på sidan medlemsinfo.

Föreläsning: Syrien och flyktingströmmarna

När: Onsdag 7 sept kl 14
Plats: Wallenbergsalen, Östergötlands Museum, Raoul Wallenbergs plats.

Läs mer:http://www.sulink.se/index.php/foredrag/manadsforedrag

Årsmötesprotokoll från 31/3 2016

Årsmöteprokollet från 31-mars-2016 finns nu tillgängligt.

Medlemsmöte 7 april 2016 om migrationsfrågor

Läs mer på sidan "Medlemsinfo"

Information från Swedbank

Vi har fått information från Swedbank som förhoppningsvis skall klargöra en del frågetecken kring hanteringen av våra huvudmäns bankkonton. Läs mer på sidan "Medlemsinfo"

Stödfunktion för gode män och förvaltare

Linköpings kommun informerar om stödfunktion för gode män och förvaltare, se mer på sidan medlemsinfo.

Information om nya försäkringar

Nu finns information om nya försäkringar på medlemsinfo

Tips från styrelsen

Du som har förvaltaruppdrag har möjlighet att hos Transportstyrelsen begära att du får en så kallad utredningsmarkering registrerad på din huvudman. Läs dokumentet.

Utredning om s.k. framtidsfullmakter nu presenterad

Läs hela utredningen om framtidsfullmakter(Ds 2014:16) via regeringens webbplats (pdf-fil 196 sidor)

Lagrådsremiss

Regeringen har den 3 april lämnat en lagrådsremiss som gäller "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare"
Huvudpunkterna i förslaget är:

En proposition(2013/14:225) blev klar 24 april 2014. Läs mera:
- lagrådsremissen
- propositionen


Information

Inom god man föreningen finns ett nätverk som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn. Lars-Göran Öberg ansvarig i detta nätverk. Uppdragen skiljer sig markant från andra god mans uppdrag. Nätverket har som syfte att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. Nätverket träffas ungefär 4 gånger per år. Vissa gånger bjuds myndighetspersoner in som har anknytning till flyktingbarn.


ALLMÄNT OM GODMANSSKAP OCH FÖRVALTARSKAP >>


Vad är en god man ...

... en betydelsefull person,

som gör en betydelsefull insats,

för en betydelsefull medmänniska.